Štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie

Termín: 17. jún 2022 (piatok) 8,30h

Miestnosť: CH2-245

predseda: doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
členovia: doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
doc. RNDr. Zlatica Országhová, PhD.
doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Štátna skúška z biológie a didaktiky biológie

  1. CHLEBANOVÁ Lívia BICH
  2. KMEŤ Alexander BICH
  3. HUSZÁROVÁ Kristína BICH
  4. FAZEKAŠOVÁ Martina BICH
  5. GOFJÁROVÁ Andrea BIAJ
  6. MIKITOVÁ Tatiana BISJ
  7. NAGYOVÁ Eunika BISJ
  8. FABIANOVÁ Zuzana BISJ
  9. KOLČÁK Kristián INBI
  10. BRNJA Melania TVBI

Pridať komentár