Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie

Termín: 16. jún 2022 (štvrtok) 8,30h

Miestnosť: CH2-245

predseda: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
členovia: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Mgr. Peter Štefánik, PhD.
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Obhajoba záverečnej práce
1) GABČOVÁ Dominika DPŠ (dr. Ciceková) 8,30 – 9,00h

Štátna skúška z biológie a didaktiky biológie

  1. MARTINKOVÁ  Lenka                                           BIGE 
  2. MICHALOVÁ  Patrícia                                           BIGE 
  3. ŠVOLÍKOVÁ  Tímea Lesia  (rod. Ďurovská)   BIGE
  4. GAJDOŠ  Michal                                                    BIGE 
  5. PAĽAGA  Viliam                                                      BIGE 
  6. JAKUBCOVÁ  Terézia                                           BIGE 
  7. OLEKŠÁK  Oliver                                                     TVBI
  8. POLÁKOVÁ  Dominika  (rod. Vojzolová)       TVBI
  9. GABČOVÁ  Dominika                                            DPŠ
  10. VANKOVÁ  Simona                                               OBBI

Pridať komentár