Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie

Termín: 27. máj 2022 (piatok) 8,30h

Miestnosť: CH2-245

predseda: doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
členovia: doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
doc. RNDr. Zlatica Országhová, PhD.
doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Obhajoba diplomovej práce
1) TERPÁK Dominik BICH (dr. Nagyová) 8,30 – 9,00h
2) MAŤKOVÁ Aneta BICH (dr. Nagyová) 9,00 – 9,30h
3) TRUHLÁŘOVÁ Dominika BICH (dr. Nagyová) 9,30 – 10,00h
4) LISKOVÁ Miroslava BICH (doc. Haláková) 10,00 – 10,30h
5) GAJDOŠOVÁ Michaela BIAJ (doc. Haláková) 10,30 – 11,00h

Štátna skúška z biológie a didaktiky biológie

  1. TERPÁK Dominik BICH
  2. MAŤKOVÁ Aneta BICH
  3. TRUHLÁŘOVÁ Dominika BICH
  4. LISKOVÁ Miroslava BICH
  5. GAJDOŠOVÁ Michaela BIAJ

Pridať komentár