Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie

Termín: 25. máj 2022 (streda) 8,30h

Miestnosť: CH2-245

predseda: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
členovia: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Mgr. Peter Štefánik, PhD.
RNDr. Petra Švábová, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Obhajoba diplomovej práce
1) VANĚKOVÁ Hilda BIAJ (doc. Čipková) 8,30 – 9,00h
2) TOMKOVÁ Gabriela BICH (doc. Čipková) 9,00 – 9,30h
3) TKÁČOVÁ Ivana BIGE (dr. Ikhardt) 9,30 – 10,00h
4) MARCINČÁKOVÁ Simona BISJ (dr. Ikhardt) 10,00 – 10,30h
5) SAGANOVÁ Bianka BIAJ (dr. Zolcer) 10,30 – 11,00h

Štátna skúška z biológie a didaktiky biológie

  1. VANĚKOVÁ Hilda BIAJ
  2. TOMKOVÁ Gabriela BICH
  3. TKÁČOVÁ Ivana BIGE
  4. MARCINČÁKOVÁ Simona BISJ
  5. SAGANOVÁ Bianka BIAJ
  6. MARCINOVÁ Katarína BIGE

Pridať komentár