Obhajoby  bakalárskych  prác sa budú konať 14., 15. a 16. júna 2022

14.jún 2022 (utorok)  od 8:00                   

Miestnosť:   CH2-245

Komisia:

Predseda: Doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.

Členovia:

Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.

RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.

PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.

Rozpis:
p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práceoponent
1.Valentína KUCELJOVÁMa-Ge8:00-8:30doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.PhDr. Michael FUCHS
2.Monika BODOROVSKÁMa-Bi8:30-9:00PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.Mgr. Lenka KRAMAROVÁ
3.Stanislava ŠEFČÍKOVÁMa-Ge9:00-9:30doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.Mgr. Denisa ČOLLÁKOVÁ
4.Veronika HORNÁKOVÁGe-Aj9:30-10:00doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.RNDr. Peter LIKAVSKÝ, CSc.
5.Lucia CIPOVOVÁBi-Ge10:00-10:30PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.RNDr. Soňa NAGYOVÁ
6.Kristína KYRISOVÁBi-Ge10:30-11:00PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.Mgr. Milica KRIŽANOVÁ, PhD.
7.Zuzana HARANTOVÁBi-Aj12:00-12:30RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD.RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.
8.Barbara SÁRKÁNYOVÁBi-Aj12:30-13:00RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.PaedDr. Tibor NAGY, PhD.
9.Rebeka RATKOVIČOVÁBi-Aj13:00-13:30RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD.RNDr. Peter LIKAVSKÝ, CSc.
10.Sandra DVORSKÁBi-Aj13:30-14:00RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD.RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.
11.Zdenka OSUSKÁBi-Ajaugustdoc. PaedDr. Elena ČIPKOVÁ, PhD.
12.Juraj STEINERGe-Ajaugustdoc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.
13.Valéria REPKOVÁGe-AjaugustRNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.

15.jún 2022 (streda)  od 8:00                   

Miestnosť:   CH2-245

Komisia:

Predseda: Doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.

Členovia:

Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.

RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.

PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.

Rozpis:
p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práceoponent
1.Kristína HARBUĽÁKOVÁBi-Ch8:00-8:30RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.Mgr. Erika LESSOVÁ
2.Laura BARTOŠOVÁBi-Ch8:30-9:00RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD.
3.Michaela BRUNČÁKOVÁBi-Ch9:00-9:30PaedDr. Anna DROZDÍKOVÁ, PhD.RNDr. Alena BUČKOVÁ
4.Nikola KASALOVÁBi-Ch9:30-10:00PaedDr. Anna DROZDÍKOVÁ, PhD.RNDr. Alena BUČKOVÁ
5.Soňa ŠINÁĽOVÁBi-Ch10:00-10:30RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.
6.Patrícia SZEGEDYOVÁBi-Ch10:30-11:00RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.PhDr. Michael FUCHS
 
7.Nina Mária BALOGOVÁBi-Ch12:00-12:30PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.doc. PaedDr. Elena ČIPKOVÁ, PhD.
8.Alžbeta HANULIAKOVÁBi-Ch12:30-13:00doc. RNDr. Jozef TATIERSKY, PhD.RNDr. Zuzana MATKOVIČOVÁ, PhD.
9.Radoslava ŠKULCOVÁBi-Aj13:00-13:30RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD.PaedDr. Tibor NAGY, PhD.
10.Nina ĎURČEKOVÁBi-Aj13:30-14:00RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD.PaedDr. Tibor NAGY, PhD.
11.Alexandra TAŠÁROVÁBi-ChaugustDoc. RNDr. Jozef TATIERSKY, PhD.

16.jún 2022 (štvrtok)  od 8:00                   

Miestnosť:   CH2-118

Komisia:

Predseda: Doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.

Členovia:

Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.

RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.

PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.

Rozpis:
p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práceoponent
1.Klaudia NOSÁLOVÁBi-Aj8:00-8:30PhDr. Michael FUCHSdoc. PaedDr. Elena ČIPKOVÁ, PhD.
2.Veronika PALDANOVÁBi-Aj8:30-9:00RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.
3.Katarína KOŠÍKOVÁBi-Nj9:00-9:30RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.Mgr. Dominik ŠMIDA
4.Szilvia MÉSZÁROSOVÁBi-Aj9:30-10:00Mgr. Štefan ZOLCER, PhD.RNDr. Peter LIKAVSKÝ, CSc.
5.Barbara MARTOSYOVÁBi-Aj10:00-10:30Mgr. Štefan ZOLCER, PhD.RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.
6.Júlia KUBALOVÁBi-Ge10:30-11:00PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.Mgr. Štefan ZOLCER, PhD.
7.Andrijana Jaroslavivna ANDRIJAŠKOBi-AjaugustRNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.
8.Nikoleta KUTRUCZOVÁBi-AjaugustPhDr. Michael FUCHS

Pridať komentár