Štátnice DPŠ – základný modul sa bude konať 14. júna.
Prezentovanie krátkych záverečných prác v rámci doplnkového pedagogického štúdia (DPŠ) základný modul sa bude konať 16. júna 2022

Miestnosť: CH2-245

Rozpis na 14. jún:

14:00 Mgr. Dominika STRAPKOVÁ DPŠ ústna skúška 2.opravný termín

Rozpis na 16. jún:

Bc. Elena BITTEROVÁDPŠ13:00-13:20PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.
Bc. Júlia GATIALOVÁDPŠ13:20-13:40Mgr. Štefan ZOLCER, PhD.
Bc. Erik ČEREVKADPŠaugustdoc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.

Pridať komentár