Opravný termín štátnic z chémie a z didaktiky chémie sa uskutoční dňa 25. augusta 2022 (štvrtok) o 8:30 hod. v knižnici Katedry didaktiky CH2-117.

Komisia:

prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD. (predseda)

                 doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.

                 RNDr. Jana Chrappová, PhD.

                 prof. RNDr. Anton Horváth, PhD.

Zoznam študentov:

  1. Pavlína Toroková

Pridať komentár