Obhajoby bakalárskych prác

17. august (streda) od 8:30h

Miestnosť: CH2-245

Komisia:

Predseda: Doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.

Členovia:

Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.

RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.

PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.

Rozpis

p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práce
1.Juraj STEINERGe-Aj8:30-9:00doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.
2.Zdenka OSUSKÁBi-Aj9:00-9:30doc. PaedDr. Elena ČIPKOVÁ, PhD.
3.Andrijana Jaroslavivna ANDRIJAŠKOBi-Aj9:30-10:00RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.
4.Valéria REPKOVÁ, rod. GrigľákováGe-Aj10:00-10:30RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.
5.Nikoleta KUTRUCZOVÁBi-Aj10:30-11:00PhDr. Michael FUCHS

Pridať komentár