I. TURNUS
Štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie
akad. rok 2023/24

27.5.2024 o 8:30 hod.

miestnosť: CH2-245

predseda: __ Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
členovia:
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
Doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.
Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Obhajoba DP:
8:30 – 9:00 Bc. Szilvia Mészárosová
9:00 – 9:30 Bc. Barbara Sárkányová
9:30 – 10:00 Bc. Michal Banom
10:00 – 10:30 Bc. Janka Kýšková
10:30 – 11:00 Bc. Sandra Dvorská
11:00 – 11:30 Bc. Kristína Harbuľáková

Po obhajobe diplomových prác nasleduje štátna skúška z biológie.

28.5.2024 o 8:30 hod.

miestnosť: CH2-245

predseda: ___ Doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.
členovia:
Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
Mgr. Peter Štefánik, PhD.

Obhajoba DP:
8:30 – 9:00 Bc. Adrijana Jaroslavivna Andrijaškova
9:00 – 9:30 Bc. Radoslava Škulcová
9:30 – 10:00 Bc. Nina Ďurčeková
10:00 – 10:30 Bc. Dominika Muchová
10:30 – 11:00 Bc. Viktória Mániková
11:00 – 11:30 Bc. Laura Ondov
11:30 – 12:00 Bc. Agáta Žáková

Po obhajobe diplomových prác nasleduje štátna skúška z biológie.

29.5.2024 o 8:30 hod.

miestnosť: CH2-245

predseda: ___ Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
členovia:
Doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.
Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
RNDr. Michaela Dӧrnhoferová, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Obhajoba DP:
8:30 – 9:00 Bc. Katarína Košíková
9:00 – 9:30 Bc. Soňa Tkačiková
9:30 – 10:00 Bc. Alžbeta Hrtúsová
10:30 – 11:00 Bc. Nina Mária Balogová
11:00 – 11:30 Bc. Veronika Paldanová
11:30 – 12:00 Bc. Rebeka Ratkovičová
Bc. Ivana Baliarová

Po obhajobe diplomových prác nasleduje štátna skúška z biológie.

Pridať komentár