Rétorika

Okrem úvodných teoretických prednášok je kurz koncipovaný ako séria seminárov, kde sa pomocou vybraných tém precvičujú dané rétorické schopnosti a pravidlá logickej argumentácie.
Primárnym cieľom kurzu je naučiť študentov viesť diskusie, vhodne artikulovať svoje myšlienky, vyjadriť svoje stanovisko a názor, správne argumentovať, kriticky myslieť, vhodne komunikovať a tiež počúvať alebo čítať s porozumením.
Tento semester sú naplánované tri, max. štyri prednášky. Potom nasledujú diskusné semináre v jednotlivých skupinách. Témy vyberá vyučujúci spolu so študentmi. Témy je možné aj navrhnúť. Seminárne skupiny by mali pozostávať nie z viac ako 20 študentov.
Prednášky prebiehajú v dvoch skupinách: 9:00 – 10:35 a 10:40 – 12:15
Semináre prebiehajú dokopy v štyroch skupinách v tých istých časoch ako prednášky, ale skupiny sa striedajú.
Posledný seminár stále obsahuje záverečné zhrnutie a spätný pohľad na celý priebeh semestra.
 

Sylabus Retorika

Materiál na prednášky:
Rétorika teória handout

Témy na semináre / Plán na ZS 2019/20:

16.10.  Dekanské voľno (prvý ročník bakalársky stupeň)
Vzhľadom na vysoký počet prvákov vyučovanie Rétoriky v tomto termíne odpadáva úplne.

23.10. Prednáška a čiastočný seminár. Skupiny sa tento týždeň nedelia.

Semináre sa budú konať v miestnosti CH2-117

30.10.  Téma 1: Sociálne siete  (všetky skupiny)
Skupina 1a + 1b   09:00 – 10:35
Skupina 2a           10:40 – 11:25
Skupina 2b           11:30 – 12:15
————————————————————————————
Plán pre: Skupina 2 (2a + 2b) (10:40 – 12:15)

6.11.    Téma 2: Vegetariánstvo ako problém – Skupina 2a
13.11.  Téma 2: Vegetariánstvo ako problém – Skupina 2b

20.11.  Téma 3: Feminizmus I. (Interupcie) – Skupina 2a
27.11.  Téma 3: Feminizmus I. (Interupcie) – Skupina 2b

4.12.    Téma 4: Feminizmus II. (Homosexuálne partnerstvá) – Skupina 2a
11.12.  Téma 4: Feminizmus II. (Homosexuálne partnerstvá) – Skupina 2b

18.12  Záverečná hodina – spätná väzba:
Skupina 2a      10:40  – 11:25
Skupina 2b     11:30  – 12:15
———————————————————————————————–
Plán pre: Skupina 1  (9:00 – 10:35) (skupina sa nedelí na menšie podskupiny)

6.11.    Téma 2: Vegetariánstvo ako problém

13.11.  Téma 3: Feminizmus I. (Interupcie)

20.11.  Téma 4: Feminizmus II. (Homosexuálne partnerstvá)

27.11. alebo 4.12.       Záverečná hodina – spätná väzba


Odporúčané zdroje k jednotlivým témam
: