Rétorika

Okrem úvodných teoretických prednášok je kurz koncipovaný ako séria seminárov, kde sa pomocou vybraných tém precvičujú dané rétorické schopnosti a pravidlá logickej argumentácie.
Primárnym cieľom kurzu je naučiť študentov viesť diskusie, vhodne artikulovať svoje myšlienky, vyjadriť svoje stanovisko a názor, správne argumentovať, kriticky myslieť, vhodne komunikovať a tiež počúvať alebo čítať s porozumením.
Tento semester sú naplánované tri, max. štyri prednášky. Potom nasledujú diskusné semináre v jednotlivých skupinách. Témy vyberá vyučujúci spolu so študentmi. Témy je možné aj navrhnúť. Seminárne skupiny by mali pozostávať nie z viac ako 20 študentov.
Prednášky prebiehajú v dvoch skupinách: 9:00 – 10:35 a 10:40 – 12:15
Semináre prebiehajú dokopy v štyroch skupinách v tých istých časoch ako prednášky, ale skupiny sa striedajú.
Posledný seminár stále obsahuje záverečné zhrnutie a spätný pohľad na celý priebeh semestra.
 

Sylabus Retorika

Materiál na prednášky:
Retorika teoria handout

Témy na semináre / Plán na ZS 2019/20:

16.10.  Téma 1: – Skupina 1a + 2a
23.10.  Téma 1: – Skupina 1b + 2b

30.10.  Téma 2: – Skupina 1a + 2a
6.11.    Téma 2: – Skupina 1b + 2b

13.11.  Téma 3: – Skupina 1a + 2a
20.11.  Téma 3: – Skupina 1b + 2b

27.11.  Téma 4: – Skupina 1a + 2a
4.12.    Téma 4: – Skupina 1b + 2b

11.12. / 18.12  Záverečná hodina – spätná väzba:
Skupina 1a      09:00  – 09:45
Skupina 1b     09:50  – 10:35
Skupina 2a      10:40  – 11:25
Skupina 2b     11:30  – 12:15

Odporúčané zdroje k jednotlivým témam: