Úvod do filozofie 1

Vyučovanie prebieha v dvoch skupinách:
1.  Utorok  14:50 – 16:25   Miestnosť  CH2-130
2.  Utorok  16:30 – 18:05   Miestnosť  CH2-130

Sylabus Úvod do filozofie 1 ZS 2019_20

Úvod do filozofie – prehľad dejín a disciplín

Mytologia a Antika handout

Clovek a sloboda handout

 

Hodnotenie predmetu Úvod do filozofie 1 aj všeobecné pokyny k vypracovaniu zadania a písomnej práce sa nachádzajú v sylaboch.

 

Ponuka tematických okruhov na vypracovanie zadania alebo písomnej práce: