DPŠ a RŠ

Aktuálne informácie 

Termín praxe: 

  • DPŠ od 8.2.2021 do 2.3.2021

Kontakt na vedúceho pedagogickej praxe

Biológia            PhDr. Michael Fuchs                          michael.fuchs@uniba.sk                 Informácie

Chémia             Mgr. Lenka Kramarová                      kramarova25@uniba.sk                  Informácie

Geografia         RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.      henrieta.mazorova@uniba.sk        Informácie