Obhajoby diplomových prác a štátna záverečná skúška z chémie  
AR 2020/21

Termín: 3.6.2021

Dištančná forma: prostredie Office 365 – TEAMS, kamera, mikrofón 

Štátnicová komisia:  

Predseda: doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. 

členovia: doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. 

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. 

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

Obhajoby diplomových prác: 

9.00 – 9.30       Michaela HANULIAKOVÁ  – Bi-Ch

9.30 – 10.00 Andrea JAKUBIČKOVÁ – Aj-Ch

10.00 – 10.30 Zuzana LINDEROVÁ – Aj-Ch

10.30 – 11.00 Dominika SABOLOVÁ – Bi-Ch

11.00 – 11.30 Martina TOMKOVÁ – Aj-Ch

Štátne záverečné skúšky 

11.30 – 12.30

Michaela HANULIAKOVÁ

Andrea JAKUBIČKOVÁ

12.30 – 14.30 

 Zuzana LINDEROVÁ

Dominika SABOLOVÁ 

Martina TOMKOVÁ

Beáta Brestenská 
predseda štátnicovej komisie 

Pridať komentár