Obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky z geografie a didaktiky geografie

Termíny: 29.5. + 30.5. + 13.6. 2024 Rozdelenie uchádzačov na obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky z geografie a didaktiky geografie (29.-30.5.2024, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie

ViacObhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky z geografie a didaktiky geografie