PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

VŠ učiteľ, odborný asistent

e-mail: tibor.nagy@uniba.sk

telefón: +421 290 142 106 
              +421 260 296 331

miestnosť: CH2-218A

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

vyučovanie, výskum, publikačná činnosť, školenia, projekty (KEGA v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovaní, 2008-2010, 2012-2014), administrátor projektu EU (2005-2007), spolupráca na projektoch v rámci ostatných katedier a iné.

Vyučované predmety:

 ›  Digitálne technológie 1

 ›  Digitálne technológie 2

 ›  Digitálne technológie 3

 ›  Didaktika chémie

 ›  Vyučovanie chémie s podporou DT

 ›  Umenie prezentácie a komunikácie

 ›  Tvorba edukačných webstránok

 ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

Pracovné pozície:

2001 – súčasnosť – odborný asistent, VŠ učiteľ – Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina CH2, 84215, Bratislava

1998 – 2001 – interný ašpirant – Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina CH2, 84215, Bratislava

Vzdelanie:

1998 – 2001 – Názov získanej kvalifikácie: PhD – Prif UK

1998 – 2001 – Názov získanej kvalifikácie: PaedDr. – Prif UK

1993 – 1998 – Názov získanej kvalifikácie: Mgr. – Prif UK – štúdium učiteľských kombinácií – Ma-Ch

Jazykové zručnosti:

Anglický, Maďarský: čítanie, písanie

Organizačné zručnosti:

Príprava a realizácia školení pre učiteľov v rámci pôsobenia na metodicko-pedagogickom centre v Bratislave.

Počítačové zručnosti:

ECDL certifikát (2005), školenia v projekte MVP – lektor, balík MS OFFICE + operačný systém – plynulé používanie, práca v operačnom systéme Android, využívanie tabletov a iným prenosných PC.

Umelecké zručnosti:

1. cyklus ĽŠU, hra na klavíri, husle, gitaru

Zoznam publikačnej činnosti