Pracovníci katedry

 

  Miestnosť   
 Klapka
                 E-mail  Foto        
Vedúci katedry:        
Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

(Didaktika geografie, Mobilné prírodovedné vzdelávanie)

CH2-216 9601 stefan.karolcik@uniba.sk
Zástupca vedúceho katedry:        
Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

(Technika a didaktika školských pokusov z biológie, Mobilné prírodovedné vzdelávanie)

CH2-221 2107 elena.cipkova@uniba.sk  
Tajomník katedry:        
Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

kolský manažment, didaktika)

CH2-217 9311 zuzana.halakova@uniba.sk  
Sekretárka katedry:        
Mgr. Danica Korábová CH2-215 9451 danica.korabova@uniba.sk  
         
Ostatní členovia katedry:        
Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

(Didaktika chémie)

CH2-124 9206 beata.brestenska@uniba.sk  
RNDr. Jana Ciceková, PhD.

(Psychológia)

CH2-214 2163 jana.cicekova@uniba.sk  
PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

(Technika a didaktika školských pokusov z chémie)

CH2-217 9311 anna.drozdikova@uniba.sk  
PhDr. ThLic. Peter Ikhardt, PhD.

(Psychológia, Pedagogika)

CH2-114 9610 peter.ikhardt@uniba.sk  
RNDr. Peter Likavský, CSc.

(Didaktika geografie)

CH2-221 9327 peter.likavsky@uniba.sk  
RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

 (Informačné a komunikačné technológie)

CH2-218B 9314 henrieta.mazorova@uniba.sk  
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

(Informačné a komunikačné technológie, Tvorba edukačných WWW stránok)

CH2-218A 9331 tnagy@fns.uniba.sk  
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

(Didaktika biológie, Rodinná výchova, Prevencia drogových závislostí)

CH2-218A 9331 sona.nagyova@uniba.sk  
Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.

(Didaktika chémie, Metódy pedagogického výskumu)

CH2-220 9313 miroslav.proksa@uniba.sk  
PhDr. Michael Fuchs

(Didaktika školských pokusov z biológie)

CH2-220 2165 michael.fuchs@uniba.sk  
 Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

(Filozofia)

 CH2-114  2103  stefan.zolcer@uniba.sk  
         
Bývalí členovia katedry:        
Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

(Didaktika biológie)

     katarina.usakova@uniba.sk  
Mgr. Diana Demkaninová, PhD.

(Bývalá členka katedry / Psychológia)

    diana.demkaninova@uniba.sk  
 PhDr. Helena Hrubišková, PhD.

(Bývalá členka katedry / Psychológia)

     helena.hrubiskova@uniba.sk