Pracovníci katedry

 

  Miestnosť   
 Klapka
                 E-mail  Foto        
Vedúci katedry:        
Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

(Didaktika geografie, Mobilné prírodovedné vzdelávanie)

CH2-216 601 stefan.karolcik@uniba.sk
Zástupca vedúceho katedry:        
Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

(Technika a didaktika školských pokusov z biológie, Mobilné prírodovedné vzdelávanie)

CH2-220 313 elena.cipkova@uniba.sk  
Tajomník katedry:        
Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

kolský manažment, didaktika)

CH2-217 311 zuzana.halakova@uniba.sk  
Sekretárka katedry:        
Mgr. Danica Korábová CH2-215 451 danica.korabova@uniba.sk  
         
Ostatní členovia katedry:        
Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

(Didaktika chémie)

CH2-124 206 beata.brestenska@uniba.sk  
RNDr. Jana Ciceková, PhD.

(Psychológia)

CH2-214 2107 jana.cicekova@uniba.sk  
PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

(Technika a didaktika školských pokusov z chémie)

CH2-217 311 anna.drozdikova@uniba.sk  
Meno

(Psychológia, Pedagogika)

CH2-114 610 meno.priezvisko@uniba.sk  
RNDr. Peter Likavský, CSc.

(Didaktika geografie)

CH2-221 327 peter.likavsky@uniba.sk  
RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

 (Informačné a komunikačné technológie)

CH2-218B 314 henrieta.mazorova@uniba.sk  
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

(Informačné a komunikačné technológie, Tvorba edukačných WWW stránok)

CH2-218A 331 tnagy@fns.uniba.sk  
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

(Didaktika biológie, Rodinná výchova, Prevencia drogových závislostí)

CH2-218A 331 sona.nagyova@uniba.sk  
Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.

(Didaktika chémie, Metódy pedagogického výskumu)

CH2-220 313 miroslav.proksa@uniba.sk  
Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

(Didaktika biológie)

CH2-221 327 katarina.usakova@uniba.sk  
 Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

(Filozofia)

 CH2-114  610  stefan.zolcer@uniba.sk  
Bývalí členovia katedry:        
Mgr. Diana Demkaninová, PhD.

(Bývalá členka katedry / Psychológia)

 CH2-214   diana.demkaninova@uniba.sk  
 PhDr. Helena Hrubišková, PhD.

(Bývalá členka katedry / Psychológia)

 CH2-114    helena.hrubiskova@uniba.sk