Pracovníci katedry

 

  Miestnosť   
 Klapka
                 E-mail  Foto        
Vedúci katedry:        
RNDr. Štefan Karolčík, PhD. CH2-216 601 karolcik@fns.uniba.sk
Zástupca vedúceho katedry:        
PaedDr. Elena Čipková, PhD. CH2-220 313 cipkova@fns.uniba.sk  
Tajomník katedry:        
Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD. CH2-117 311 halakova@fns.uniba.sk  
Sekretárka katedry:        
Mgr. Dana Korábová CH2-215 451 korabova@fns.uniba.sk  
         
Učitelia:        
Mgr. Jozef Adamáť, PhD. CH2-114 610 adamat@fns.uniba.sk  
Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. CH2-124 206 brestenska@fns.uniba.sk  
PaedDr. Elena Čipková, PhD. CH2-220 313 cipkova@fns.uniba.sk  
Mgr. Diana Demkaninová CH2-214a   diana.demkaninova@uniba.sk  
PaedDr. Anna Drozdíková, PhD. CH2-117 311 atothova@fns.uniba.sk  
Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD. CH2-117 311 halakova@fns.uniba.sk  
PhDr. Helena Hrubišková, PhD. CH2-114 610 hrubiskova@fns.uniba.sk  
RNDr. Štefan Karolčík, PhD.  CH2-216  601 karolcik@fns.uniba.sk  
RNDr. Peter Likavský, CSc. CH2-211 327 likavsky@fns.uniba.sk  
RNDr. Henrieta Mázorová, PhD. CH2-218B 314 mazorova@fns.uniba.sk  
PaedDr. Tibor Nagy, PhD. CH2-218A 331 tnagy@fns.uniba.sk  
RNDr. Soňa Nagyová, PhD. CH2-218A 331 nagyova@fns.uniba.sk  
Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. CH2-220 313 proksa@fns.uniba.sk  
Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD. CH2-211 327 usakova@fns.uniba.sk