Pracovníci katedry

 

  Miestnosť   
 Klapka
                 E-mail  Foto        
Vedúci katedry:        
RNDr. Štefan Karolčík, PhD. CH2-216 601 stefan.karolcik@uniba.sk
Zástupca vedúceho katedry:        
doc.PaedDr. Elena Čipková, PhD. CH2-220 313 elena.cipkova@uniba.sk  
Tajomník katedry:        
Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD. CH2-117 311 zuzana.halakova@uniba.sk  
Sekretárka katedry:        
Mgr. Danica Korábová CH2-215 451 danica.korabova@uniba.sk  
         
Ostatní členovia katedry:        
Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. CH2-124 206 beata.brestenska@uniba.sk  
Mgr. Diana Demkaninová, PhD. CH2-214a   diana.demkaninova@uniba.sk  
PaedDr. Anna Drozdíková, PhD. CH2-117 311 anna.drozdikova@uniba.sk  
PhDr. Helena Hrubišková, PhD. CH2-114 610 helena.hrubiskova@uniba.sk  

RNDr. Peter Likavský, CSc. CH2-211 327 peter.likavsky@uniba.sk  
RNDr. Henrieta Mázorová, PhD. CH2-218B 314 henrieta.mazorova@uniba.sk  
PaedDr. Tibor Nagy, PhD. CH2-218A 331 tnagy@fns.uniba.sk  
RNDr. Soňa Nagyová, PhD. CH2-218A 331 sona.nagyova@uniba.sk  
Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. CH2-220 313 miroslav.proksa@uniba.sk  
Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD. CH2-211 327 katarina.usakova@uniba.sk  
 Mgr. Štefan Zolcer, PhD.  CH2-114  610  stefan.zolcer@uniba.sk